Generelt om hesten

Naturlig er hesten en vandrende gresseter med flukt som sitt beste forsvar. I vill tilstand lever hestene sammen i flokk, der den innbyrdes rangordningen skaper en nødvendig trygghet. Hesten har vært i menneskets tjeneste i mer enn 4000 år. Den har båret konger og erobrere, deltatt i store slag og vært vårt beste og mest effektive transportmiddel i uminnelige tider. I dag benyttes imidlertid hesten nesten bare til sport og fritid.

Hva er en hest?

Det finnes hester over hele verden, både store og små. Eksteriøret varierer fra rase til rase og har dels stor betydning for hestens utholdenhet og anvendelsesområde. Men selv om ulike hester kan se temmelig forskjellige ut, er de egentlig ganske like. Hesten har i stor grad beholdt sine instinkter, som kreves for å overleve i vill tilstand. Instinktene er utviklet for et liv i fluktberedskap, og hestene kommuniserer med hele kroppen, uansett hvordan de ser ut eller hvor i verden de lever.


Hestens behov – vårt ansvar

Det er mye som påvirker hvordan hesten har det. Behovet for å tilhøre en flokk, daglig utegang, mosjon og det faktum at hesten er skapt for å spise ofte, er grunnleggende ting som vi mennesker har som oppgave å respektere og sørge for i tamhestens hverdag. Kunnskap og måten du behandler en hest klokt, konsekvent og riktig, er minst like viktig som å lære seg å sitte korrekt i salen. Hvordan du håndterer hesten på bakken er ofte en pekepinn på hvor skikket og flink du er til å ri eller kjøre.

Hvilken hest passer for meg?

Rett hest til rett rytter. En uerfaren rytter på en eldre, sikker hest – en erfaren rytter på en yngre og uerfaren hest. Dette er en grei grunnregel. Før du går til anskaffelse av din egen hest, eller får deg hest på fôr, må du ha både ryttererfaring og erfaring med stell av hest. Følsomhet og balanse får du gjennom mange timer i salen, og teknikk lærer du av ridelæreren eller treneren. For å utdanne en unghest på en trygg og sikker måte, må rytteren ha ridd i mange år og ha en bred og god hestekunnskap. Det er viktig at du har en ridelærer/trener som du kan be om hjelp når du trenger det.

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.