Trenerrollen

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

Så hva betyr det å være en trenere og den rollen som følger med; hva betyr du for de rundt deg og hva betyr du for dem? Det er viktig å se på hvilke verdier du har med deg inn som trener - hva er viktig for deg i din rolle. Videre, hva forventer organisasjonen av meg i denne rollen og hva kan du tilfør som norsk idrett ser på som det viktigste; Idrettens grunnverdier.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hva ligger det i dette for deg?

Hvordan skaper du idrettsglede i dine treninger?

Hva gjør du for å skape et fellesskap hvor alle føler seg velkomne, selv i en individuell idrett som ridning?

Hva ligger i helse for deg som trener; for hestene, for elevene og for deg selv?

Hvordan skaper du trygghet og ærlighet i dine treninger? hva legger du i det?

NRYFs verdier spiller også på viktige tanker og handlinger som du som trener må tenke igjennom.

RASK

Respekt overfor hesten, utøveren, organisasjonen
Ansvarlighet overfor hesten, utøveren, organisasjonen
Sikkerhet overfor hesten, utøveren, organisasjonen
Kunnskap om hesten, utøveren, organisasjonen

Det er høyt fokus på verdivalg på våre trenerkurs. NRYF er også opptatt av at du blir en del av et trener-kollegium, samt at du blir bevisstgjort på en god kultur og hva du kan gjøre for å skape en god kultur. Det kan like gjerne skapes en dårlig kultur rundt deg om du ikke har tatt et valg om å føre gode verdier rundt deg. Så det å påvirke i riktig retning ut i fra de verdiene norsk idrett og ridning legger til rette for - er viktig!

En trener har til tider en veldig krevende jobb; du skal ha mye kompetanse, kunnskap om detaljer i ridning, om hesten og alt annet som spiller en rolle for å lykkes som trener. Det gjelder å være nysgjerrig, interessert og åpen for å lære, hvis du skal lykkes som trener. Vi håper kunnskapsbiblioteket kan hjelpe deg på veien videre! Gi oss innspill, vi er åpne for det!

Ønsker du mer kompetanse, kan du lese om NRYF Trenerutdanning her; Trener og trenerutdanning (rytter.no).

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.