Trener

På disse sidene finner du informasjon, litteratur og øvrig nyttig informasjon til deg som er trener.

Rytter
Trener
10 min lesetid

Trenerrollen

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.
Se mer om trenerrollen
Fysisk trening
Rytter
Trener
10 min lesetid

Treningsverktøy

På denne siden finner du ulike skjemaer som kan brukes for å evaluere deg selv, eller de du er trener for. Både trenere og utøvere kan bruke disse skjemaene i planleggingsfasen.
Se treningsverktøy
Trener
Ekstern lenke

Trenerattest

Norsk idrett har lansert et viktig verktøy for alle som har et trenerverv i barne- og ungdomsidretten. Merk at lenken leder deg til Norges Idrettsforbund sine nettsider.
Se informasjon om trenerattest
Trener
Trener
5 min lesetid

Undervisningsmetode for trener og ridelærer

Hvordan skal vi lede treningen? En treningsleder/ trener kan velge ulike undervisningsmetoder. Det finnes i hovedsak to ulike læringsmetoder.
Les mer om undervisningsmetoder
Trener
Trener
Oppdateres fortløpende

Eksamensoppgaver

Vil du se tidligere eksamensoppgaver? På denne siden finner du tidligere eksamensoppgaver.
Se tidligere eksamensoppgaver

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.