Utviklingstrapp dressur

Dressur

Treningsskalaen er en systematisk trening av hesten, der det handler om å få hesten, i både fysisk og mental henseende, utvikle sine naturlige muligheter fullt ut og å gjøre hesten til en lydig og allsidig utdannet ridehest som er enkel å ri.

Trinn 1

Fysisk
+
 • Generell basistrening
 • Mye lek
 • Trygghet koordinasjon
 • Balanse
 • Rytme
Mentalt
+
 • Aktivitetsglede
 • Punktlighet
 • Positiv sosial adferd
 • Ærlighet
Teknisk/taktisk
+
 • Mestre alle tre gangarter i jevn takt og tempo
 • Koordinere hjelpere
 • Hoppe små hinder
 • Beherske grunnsits
 • Beherske elementære rideveier
Konkurransenivå
+
 • Rideknappen 1-5
 • Sits og stil-A
 • Ryttertester
 • Gymkana
 • Sprang 60 m
Treningsinnsats
+
 • Ridning minimum 2 ganger i uken

Trinn 2

Fysisk
+
 • Fortsette med annen idrett
 • Balanse
 • Rytme
 • Bevegelighet
 • Koordinasjonstrening
 • Gym/lek
Mentalt
+
 • Mestring/treningsglede
 • Evne til å forholde seg til hesten
 • Treningsvilje
 • Besluttsomhet
 • Trygghet
 • Fokus
 • Konsentrasjonsevne
Teknisk/taktisk
+
 • Videreutvikle sits og innvirkning
 • Beherske alle tre sitstyper
 • Ri uten stigbøyler
 • Kunne ri overganger
 • Regulere tempo, ri Volter, vendinger og Sjenkelvikning
 • Ri velutdannet hest/ponni og utvikle forståelse for bakkearbeide
Konkurransenivå
+
 • Sits og stil A-B
 • Ryttertester
 • Grønt kort
 • Klubbstevner opp til LA nivå
 • Knøttecup
Treningsinnsats
+
 • Ridning min. 3 ganger i uken

Trinn 3

Fysisk
+
 • Allsidig basistrening
 • Generell kondisjon
 • Koordinasjonstrening
 • Skolegym
 • Balanse
 • Bevegelighet
 • Reaksjonsevne
 • Mer egentrening
 • Kondisjonstrening av hesten
Mentalt
+
 • Vilje
 • Motivert for utvikling og undervisning
 • Evne til å forholde seg til hesten
 • Besluttsomhet
 • Trygghet
 • Treningsglede
 • Konkurranseglede
 • Ydmykhet
 • Utvikle god lagånd
Teknisk/taktisk
+
 • Versade Traver
 • Overganger
 • Føle takt, tempo, bydning og samling
 • Samspillet mellom hjelperne
 • Programridning
 • Ri hesten i terrenget for å mestre den i forskjellige situasjoner
Konkurransenivå
+
 • Distrikts, Lands og Elitestevner opp til FEI’sponni program/MC
 • Rytterklasser
 • Sprang min 80 cm
Treningsinnsats
+
 • Ri 4-6 ganger i uken inkl. 2 t med trener

Trinn 4

Fysisk
+

Rytter utvikle:

 • Basistrening
 • Koordinasjon
 • Reaksjon
 • Bevegelighet
 • Balanse

Hesten:

 • Økt bevisstgjøring av kroppsfunksjon på hesten
 • Takt- og tempo- kontroll
 • Ri flere hester
 • Opptrening av hestens kondisjon
 • Muskulatur
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
Mentalt
+
 • Konsentrasjonsevne
 • Selvstendighet
 • Konkurranseglede
 • Planlegging
 • Målsettinger
 • Motivasjon
 • Ydmykhet
 • Selvdisiplin
 • Del av et profesjonelt treningsmiljø
 • Være inkluderende
 • Lagånd
 • Trene mer bevisst
Teknisk/taktisk
+
 • Perfeksjonering av øvelsene
 • Automatisering av hjelperne
 • Lære å bygge opp "schwung" i hesten
 • Takt, tempo, samling og balanse

Påbegynne:

 • Changementer
 • Galopptraverer
 • Programridning
 • Kürprogram
Konkurransenivå
+
 • Distrikts/Lands/Elitestevner opp til MB nivå
 • Starte NM/Nordisk Eventuelt EM
Treningsinnsats
+
 • Ri 4-6 ganger i uken inkl. flere timer med trener

Trinn 5

Fysisk
+

Rytter:

 • Bevegelighet
 • Generell kondisjon
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Styrke i buk/rygg
 • Ri flere hester

Hestens opptrening:

 • Kondisjon
 • Muskulatur
 • Smidighet
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
Mentalt
+
 • Analyserende
 • Spenningsregulering
 • Tidseffektivitet
 • Strukturert
 • Selvinnsikt
 • Visualisering
 • Mer delaktig i egentreningsutvikling
 • Planlegge og prioritere
 • Lagånd
 • 24 timersutøveren
Teknisk/taktisk
+
 • Takt, rytme og tempo
 • Samling og balanse
 • Travèrsaks i trav
 • Changementer
 • Starte med serier
 • Innlede piruettarbeid
 • Programridning
 • Lage Kür
 • Utvikle detaljert innsikt i ridningen og om samspillet mellom hjelperne
 • Spenningsregulering
 • Mulighet til å ri ulike hester
Konkurransenivå
+
 • Lands/Elite stevner MB
 • FEI`s junior program
 • NM, Nordisk, EM
Treningsinnsats
+
 • Ri 4-6 ganger iuken inkl. flere timer med trener

Trinn 6

Fysisk
+

Rytter:

 • Generell kondisjon
 • Bevegelighet
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Styrke i buk/ryggmuskulatur
 • Reaksjon
 • Smidighet

God kunnskap om hestens opptrening av: 

 • Kondisjon
 • Muskulatur
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
Mentalt
+
 • Utfordre enhver treningsøkt
 • Ekstrem treningslyst
 • Konkurranseglede
 • Treningsutvikling gjennom dialog
 • Ta ansvar for egenutvikling
 • Systematikk
 • Hyppig evaluering av egne ferdigheter
 • Lagånd
Teknisk/taktisk
+
 • Lage Kür program
 • Programridning
 • Påbegynne piaff og passage
 • Ri ulike hester
 • Videreutvikle detaljert teknisk innsikt ”Feeling” i samspillet mellom hjelperne
 • Spenningsregulering
 • Handlingsevne

Trinn 7

Fysisk
+

Rytter:

 • Bevegelighet
 • Kondisjon
 • Balanse
 • Styrke i overkropp
 • Styrke i buk/ryggmuskulatur
 • Reaksjon

Hesten:

 • Kondisjon
 • Muskulatur
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
 • Smidighet
Mentalt
+
 • Mer selvinnsikt
 • Spenningsregulering
 • Selvstendighet
 • Uavhengighet
 • Treningslyst
 • Konkurranseglede
 • Trenings utvikling gjennom dialog
 • Ta ansvar for egenutvikling.
 • Systematikk
 • Hyppig evaluering av egne ferdigheter
 • Lagånd
Teknisk/taktisk
+
 • Piaff Passage
 • Finjustere ridningen
 • Sette høyere mål når det gjelder samspillet mellom hjelperne,og å føle hestens reaksjon.
 • Oppnå maksimal samling, letthet og frihet i hesten
 • Spenningsregulering
 • Lage Kür program
Konkurransenivå
+
 • Interm II+Inter Aog B Grand Prix nivå
 • Lands/Elite/GP stevner
 • Norgesmesterskap
 • Nordisk Mesterskap
 • Europamesterskap, VM evt.OL
Treningsinnsats
+
 • Ri hver dag og opptil flere hester om dagen.

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.