Utdanningsskala for hesten

Utdanningsskalaen er en systematisk trening av hesten, der det handler om å fåhesten, i både fysisk og mental henseende, utvikle sine naturlige muligheter fullt ut og å gjøre hesten til en lydig og allsidig utdannet ridehest som er enkel å ri.

Takt og rytme

 • Takt er en regelmessighet skritt, trav og galopp. Således må det ene steget i for eksempel arbeidstravvære like veivinnende som det andre og rytmen i bevegelsen må bibeholdes regelmessig.
 • Takten må bibeholdes ikke bare i rette og bøyde spor men også i overganger, tempovekslinger ogvendinger. Ingen bevegelse eller øvelse kan være bra, dersom takten er uregelmessig.

Løsgjorthet

 • At hesten er fri for mentale og fysiske spenninger.
 • En løsgjort hest går frem med god ryggvirksomhet og naturlige, taktmessige bevegelser.
 • ET GODT TEGN: - at hesten kan strekke halsen frem og ned i alle tre gangartene.
 • Rytter kommer til drivning og kan sitte mykt og følsomt.

Forbindelse og kontakt

 • Kontakt er den myke, konstante kontakten mellom rytterens hånd og hestens munn.
 • Ta imot og bruke den kontakten hesten tilbyr.
 • Som gir en kommunikasjon mellom hest og rytter gjennom:
 • Setet, sjenkel og tøyler.

Schwung

 • Utvikle styrke/ bæring og løft, på bakgrunn av energien fra bakparten.
 • For å kunne trave og galoppere med schwung må hesten være løsgjort og gå med fjærende ryggvirksomhet og myk støtte i tøylen.
 • I skritt er det ikke svevemoment og derfor kan hesten ikke skritte med schwung.
 • Schwung er resultat av rytters arbeide, hvor man utnytter hestens naturlige gang og legger til kriterieneløsgjorthet, påskyv bakfra og gjennomsluppenhet.

Rettstilling - retthet

 • Hesten er rett når bakdelen og framdelen beveger seg på samme spor, dvs når hestens bakben følgersamsidige forben både på rett og bøyd spor.

Hesten må være rett for at:

 • Begge sidene skal belastes like mye for å forbygge skader pga ensidig belastning i leddene.
 • At hesten går jevnt til begge tøyler
 • Rytter skal kunne samle hesten
 • Rytter lettere skal kunne holde hesten mellom hjelperne og få den til ettergift

Bare en rett hest er like ridbar begge veier.

Samling

 • Når man har trent hesten riktig over tid og den er klar for å samle seg, kan man fortsetteå utvikle hestens gangarter
 • Hestens balanse og evne til å løfte seg vil også øke i takt med at hesten nå er sterk
 • Hestens evne til å nå maksimal kapasitet øker også nå som hesten kan samle seg.

Det er viktig å gå tilbake til trinnene før i treningsskalaen om man skal oppnå resultater underveis.

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.