Utviklingstrapp sprang

Sprang

Treningsskalaen er en systematisk trening av hesten, der det handler om å få hesten, i både fysisk og mental henseende, utvikle sine naturlige muligheter fullt ut og å gjøre hesten til en lydig og allsidig utdannet ridehest som er enkel å ri.

Trinn 1

Fysisk
+
 • Generell basistrening
 • Mye lek
 • Trygghet koordinasjon
 • Balanse
 • Rytme
Mentalt
+
 • Aktivitetsglede
 • Punktlighet
 • Positiv sosial adferd
 • Ærlighet
Teknisk/taktisk
+
 • Mestre alle tre gangarter i jevn takt og tempo
 • Koordinere hjelpere
 • Hoppe små hinder
 • Beherske grunnsits
 • Beherske elementære rideveier
Konkurransenivå
+
 • Rideknappen 1-4
 • Sits og stil-A
 • Ryttertester
 • Gymkana
 • Dressur L klasser
 • Sprang 60 - 1m
Testsystemer
+
 • Ri uten stigbøyler
Treningsinnsats
+
 • Ridning minimum 2 ganger i uken

Trinn 2

Fysisk
+
 • Fortsette med annen idrett
 • Balanse
 • Rytme
 • Bevegelighet
 • Koordinasjonstrening
 • Gym/lek
Mentalt
+
 • Mestring/treningsglede
 • Evne til å forholde seg til hesten
 • Treningsvilje
 • Besluttsomhet
 • Trygghet
 • Fokus
 • Konsentrasjonsevne
Teknisk/taktisk
+
 • Videreutvikle sits og innvirkning
 • Beherske alle tre sitstyper
 • Ri uten stigbøyler
 • Kunne ri overganger
 • Regulere tempo, ri Volter, vendinger og Sjenkelvikning
 • Ri velutdannet hest/ponni og utvikle forståelse for bakkearbeide
Konkurransenivå
+
 • Rideknappen 5
 • Sits og stil A-B
 • Ryttertester
 • Grønt kort
 • Klubbstevner opp til LA nivå
 • Feil og Stil
 • Helst den samme grad i andre grener
Treningsinnsats
+
 • Ridning min. 3 ganger i uken

Trinn 3

Fysisk
+
 • Allsidig basistrening
 • Generell kondisjon
 • Koordinasjonstrening
 • Skolegym
 • Balanse
 • Bevegelighet
 • Reaksjonsevne
 • Mer egentrening
 • Kondisjonstrening av hesten
Mentalt
+
 • Vilje
 • Motivert for utvikling og undervisning
 • Evne til å forholde seg til hesten
 • Besluttsomhet
 • Trygghet
 • Treningsglede
 • Konkurranseglede
 • Ydmykhet
 • Utvikle god lagånd
Teknisk/taktisk
+
 • Videreutvikle styrke, samspill og effektivisere sitsen
 • Føle takt, tempo og bydning
 • Ri hesten i god form på bakken og mellom hinder
 • Ri mindre bane uten bøyle (90cm)
 • Kunne variere antall galoppslag mellom hinder (eks. normale 5, korte 6, lange 4)
 • Ri hesten i terrenget for å mestre den i forskjellige situasjoner
Konkurransenivå
+
 • Distrikts, Lands og Elitestevner
 • Rytterklasser
 • Feil og Stil
 • Gjennomført LA dressur med godkjent resultat
 • Mestre 1.25 - 1.3 nivå
Treningsinnsats
+
 • Ri 4-6 ganger i uken inkl. 2 t med trener

Trinn 4

Fysisk
+

Rytter utvikle:

 • Basistrening
 • Koordinasjon
 • Reaksjon
 • Bevegelighet
 • Balanse

Hesten:

 • Økt bevisstgjøring av kroppsfunksjon på hesten
 • Takt- og tempo- kontroll
 • Ri flere hester
 • Opptrening av hestens kondisjon
 • Muskulatur
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
Mentalt
+
 • Konsentrasjonsevne
 • Selvstendighet
 • Konkurranseglede
 • Planlegging
 • Målsettinger
 • Motivasjon
 • Ydmykhet
 • Selvdisiplin
 • Del av et profesjonelt treningsmiljø
 • Være inkluderende
 • Lagånd
 • Trene mer bevisst
Teknisk/taktisk
+
 • Automatisering av hjelperne
 • Beholde hestens spenst og balanse i forskjellig grunntempo
 • Changementer
 • Sikker og balansert Sits i alle situasjoner
 • Variere Sits og styrke av hjelperne i forhold til hestens temperament
Konkurransenivå
+
 • Distrikts/Lands/Elitestevner
 • Meste 1.40 nivå
 • Delta internasjonalt i junior stevner
 • Starte NM/Nordisk - eventuelt EM
Treningsinnsats
+
 • Ri 4-6 ganger i uken inkl. flere timer med trener

Trinn 5

Fysisk
+

Rytter:

 • Bevegelighet
 • Generell kondisjon
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Styrke i buk/rygg
 • Ri flere hester

Hestens opptrening:

 • Kondisjon
 • Muskulatur
 • Smidighet
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
Mentalt
+
 • Analyserende
 • Spenningsregulering
 • Tidseffektivitet
 • Strukturert
 • Selvinnsikt
 • Visualisering
 • Mer delaktig i egentreningsutvikling
 • Planlegge og prioritere
 • Lagånd
 • 24 timersutøveren
Teknisk/taktisk
+
 • Godt balansert, avspent og smidig Sits, som på samme tid er sterk og effektiv
 • God koordinasjon og samspill mellom hjelperne, med stor kontroll og nøyaktighet i bruken (feeling)
 • Takt, rytme og tempo
 • Samling og balanse
 • Spenningsregulering
 • Mulighet til å ri ulike hester
Konkurransenivå
+
 • Lands/Elite stevner
 • Mestre og få resultater i 1.45-1.50 nivå
 • NM
 • Delta internasjonalt
 • Nordisk mesterskap
 • EM
Treningsinnsats
+
 • Ri 4-6 ganger iuken inkl. flere timer med trener

Trinn 6

Fysisk
+

Rytter:

 • Generell kondisjon
 • Bevegelighet
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Styrke i buk/ryggmuskulatur
 • Reaksjon
 • Smidighet

God kunnskap om hestens opptrening av: 

 • Kondisjon
 • Muskulatur
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
Mentalt
+
 • Mer selvinnsikt
 • Spenningsregulering
 • Selvstendig
 • Målbevisst
 • Motivasjon
 • Utfordre enhver treningsøkt
 • Ekstrem treningslyst
 • Konkurranseglede
 • Treningsutvikling gjennom dialog
 • Ta ansvar for egenutvikling
 • Systematikk
 • Hyppig evaluering av egne ferdigheter
 • Lagånd
Teknisk/taktisk
+
 • Fortsette utviklingen av følsom, sikker og effektiv innvirkning med hjelperne
 • Fortsette utvikling og forståelsen for ridning/ bakke- arbeidets betydning for stabile og gode resultater
 • Ri hesten i balanse i variert tempo og vendinger
 • Takt, rytme, og tempo
 • Samling og balanse
 • Ri ulike hester
 • Videreutvikle detaljert teknisk innsikt
 • Spenningsregulering
 • Handlingsevne
Konkurransenivå
+
 • Lands/Elite/GP stevner
 • Norgesmesterskap
 • Nordisk mesterskap
 • Europeisk mesterskap
 • Mestre og få resultater i 1.50 - GP
 • Mye internasjonal erfaring
Treningsinnsats
+
 • ri hver dag og opptil flere hester

Trinn 7

Fysisk
+

Rytter:

 • Bevegelighet
 • Kondisjon
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Styrke i buk/ryggmuskulatur
 • Reaksjon
 • Smidighet

Hesten:

 • Kondisjon
 • Muskulatur
 • Bevegelighet
 • Reaksjon
 • Smidighet
Mentalt
+
 • Mer selvinnsikt
 • Spenningsregulering
 • Selvstendighet
 • Uavhengighet
 • Treningslyst
 • Konkurranseglede
 • Treningsutvikling gjennom dialog
 • Ta ansvar for egenutvikling.
 • Systematikk
 • Hyppig evaluering av egne ferdigheter
 • Lagånd
Teknisk/taktisk
+
 • Finjustere ridningen
 • Sette høyere mål når det gjelder samspillet mellom hjelperne,og å føle hestens reaksjon
 • Høy kvalitet på galopparbeidet
 • Oppnå maksimal samling, letthet og frihet i hesten
 • Spenningsregulering
Konkurransenivå
+
 • Grand Prix nivå
 • Lands/Elite/GP stevner
 • Norgesmesterskap
 • Nordisk mesterskap
 • Europamesterskap
 • VM, evt. OL, EM

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.