Trinn 1 - opp til 10 år

Rammebetingelser
+
 • Tilgang til bane/trening i nærmiljøet
 • Mulighet til å disponere hest/ponni
 • Basis utstyr som hjelm og støvler
 • Tilegne seg kompetanse fra eldre ryttere (som for eksempel hestepasser på stevner for andre)
 • Lese faglitteratur og nødvendige kurs
 • Regler på trening og KR
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Elementær kunnskap om stell og håndtering av hest og utstyr
 • Forståelse for mat/fòr og væske som en del av treningen for rytter og hest.
Rollekjennetegn på trener
+
 • Skape høyt aktivitets nivå
 • Grensesetter
 • Skape trivsel og humør på treningene
 • Gi mye ros og omsorg
 • Legge til rette for egenutfoldelse
 • Utarbeider forenklet treningsplan
 • Gode holdninger
 • Trener med Trener 1 kompetanse, ridelærer
 • Aktivitetsleder for hest
Treningsmiljø
+
 • Mestre enkle og få sammensatte bevegelser
 • Tilvenning av treningsområdet
 • Fokus på lek på trening
 • ”Lære om Hest”
Treningsfokus
+
 • Egenaktivitet i skolen
 • Deltagelse i andre idrettsaktiviteter, eks: Dans, ski, sykkel,turn og ballspill

Trinn 2 - 10 til 12 år

Rammebetingelser
+
 • Utvikle hestekunnskap
 • Tilgang på trener
 • Faste klubbtreninger
 • Debutere i konkurranser
 • Mulighet til å ri flere hester
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Restitusjon: Søvn og hvile
 • Utvidet elementærkunnskap om stell, skadeforebyggende og håndtering av hest.
 • Kunne ridebanens veier
 • Bruke mye tid i stallen
Rollekjennetegn på trener
+
 • Legge til rette for medbestemmelse
 • Lære faguttrykk
 • Konkurranseforberedelse på trening
 • Lage kreative og alternative treningsopplegg
 • Rollemodell for utøverne
 • Trener med Trener 1 kompetanse
Treningsmiljø
+
 • Fra lek til mer målrettet trening
 • Inkludere foreldre i mestringsorientert miljø
 • Utøvere og foresatte involveres i treningsarbeidet
 • Utvikle sosiale relasjoner med andre utøvere
Treningsfokus
+
 • Automatisering av teknikk og grunn sits
 • Lære seg å huske program og baner.

Trinn 3 - 13 til 14 år

Rammebetingelser
+
 • Økt klubbtreninger, tettere dialog med trener
 • Økt konkurranse-deltagelse
 • Debutere nordisk/internasjonalt
 • Mulig opptak til regionale evt satsningsgruppe i NRYF
 • Tilgang til å disponere flere hester
 • Fast veterinær
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Lære å planlegge å spise sunt
 • Hest har blitt en livsstil
 • Forståelse for inntak av mat, restitusjon/hvile og søvn er viktig for prestasjon.
Rollekjennetegn på trener
+
 • Skape god kommunikasjon
 • Oppfordre til selvstendighet
 • Planlegge og evaluere treningen sammen med utøveren
 • Lagbygging / sosialisering
Treningsmiljø
+
 • Målrettet trening
 • Ta ansvar for egen utvikling
 • Følge en forenklet treningsplan
 • Innføring i treningsdagbok
 • Kjenne til god etikk og moral i idretten
Treningsfokus
+
 • Vurdere valg av hovedidrett og tilrettelegge trening deretter
 • Allsidighet
 • Spesifikk grunntrening
 • Utvikle forståelsen av bakkearbeide, kunne forklare hjelperne til diverse dressurøvelser
 • Innføring av tempo og avstander
 • Visualisering

Trinn 4 - 15 til 16 år

Rammebetingelser
+
 • Økt trening og oppfølging fra trener
 • Tilrettelegge for idrettslig satsning via skole
 • Aldersbestemte landslag i NRYF
 • Fast veterinær
 • Internasjonal deltagelse
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Ha kjennskap til alle punktene i “Utdannelsesskalaen”
 • Økt teoretisk kunnskap om hestens psyke, reaksjonsmønstre
 • Kunnskap om hestens behov for stell, fôring, skoning og trening
 • Lære om ernæring før, under og etter konkurranse/ stevne
 • Kunne antidopingregler
Rollekjennetegn på trener
+
 • Ansvarliggjøring av utøvere
 • Treneren oppfordrer til egenevaluering
 • Trener med Trener 2 kompetanse
 • Mindre instruksjon og mer coaching
Treningsmiljø
+
 • Målrettet trening med utgangspunktet i en kort- og langsiktig plan
 • Stille større krav til utøverne
 • Utøveren skal ta ansvar for utvikling og samhold i teamet/gruppen rundt seg
 • Skrive treningsdagbok
Treningsfokus
+
 • ”Større utfordring på trening enn konkurranse”
 • Alternative treningsmetoder og variasjon
 • Lære å planlegge treningsøktene i løpet av en uke
 • Studere video av andre utøvere og seg selv
 • Kunne forskjellig tempo og avstander.

Trinn 5 - 17 til 19 år

Rammebetingelser
+
 • Tett oppfølging fra trener hele året
 • Tilrettelegger toppidrett og skole
 • Aldersbestemte landslag i NRYF
 • Fast veterinær
 • Internasjonal deltagelse og mesterskap
 • Søke nye utfordringer i utlandet.
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Tilpasse rideutstyr etter endt vekst
 • Kjenne til hestens anatomi og dens forutsetninger.
Rollekjennetegn på trener
+
 • F. eks trener med Trener 3 kompetanse
 • Søke ny kunnskap gjennom andre trenere i miljøet og utenfor (andre idretter)
Treningsmiljø
+
 • Endring og evaluering av korte- og langsiktige mål og planer
 • Utøvere skal forstå hvordan det vil være å leve som en toppidrettsutøver.
Treningsfokus
+
 • Automatisering av teknikk (Sits, trav, galopp, skritt, skjenkelbytte osv)
 • Opprettholde/utvikle grunnsits og spesifikk basis ferdigheter
 • Bruk av videoanalyse

Trinn 6 - 20 til 22 år

Rammebetingelser
+
 • Egen teknisk trener
 • Egen Fysisk trener
 • Egen Mental trener
 • Tett oppfølging av veterinær og smed
 • Utdanning/arbeid tilrettelegges for toppidrettssatsning
 • Deltagelse på VM og EM (ung rytter og senior)
 • Søke samarbeid med andre nasjoner via utenlandsopphold.
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Stort kjennskap til hestens anatomi
 • Ha bred hestekunnskap vite om: Foring, sykdommer, forebyggende ting i hverdagen, kunne slå på en sko - osv, osv.
 • Være en 24 timers utøver som balanserer trening og restitusjon i hverdagen.
Rollekjennetegn på trener
+
 • Søke ny kunnskap
 • Beherske og forstå mellommenneskelige forhold med utøveren i sentrum
 • Gli over i en veilederrolle for utøveren
Treningsmiljø
+
 • Utøveren bidrar med egen kompetanse inn i prestasjonskulturen
 • Være et forbilde for de andre
 • Er oppgavefokusert
 • Utøverne skal være toppidrettsutøvere med alt det innebærer av verdier og holdninger.
Treningsfokus
+
 • Optimalisering av teknikk, banehopning og programmer
 • Opprettholdelse av fysiske egenskaper
 • Forbygge skader
 • Forstå og kunne ri/utdanne forskjellige hester
 • Kunne trening og konkurranse avstander og utvikle hestene

Trinn 7 - 23 år -

Rammebetingelser
+
 • Egen teknisk trener
 • Egen fysisk trener
 • Egen mental trener
 • Tett oppfølging av veterinær og smed
 • Media trening
 • Leder teamet rundt seg og velger de riktige personene
 • Søke nye utfordringer gjennom utenlandsopphold
 • Etablere seg i toppen
 • Tilgang på det beste hestematerialet
 • Deltagelse på NC, EM, VM
Generelle prestasjonsbestemmelser
+
 • Søken etter nye utfordringer og optimalisering av prestasjon rundt livsstil, kosthold, søvn og kompetanse
 • ”Selvutvikling"
Rollekjennetegn på trener
+
 • Treneren søker etter egenutvikling og kompetanseheving på fagfeltet
 • F. eks høgskole, topptrener etc.
Treningsmiljø
+
 • Utvikle evne til sette nye mål etter å ha lykkes
 • Trene med andre toppryttere
 • Medietrening
Treningsfokus
+
 • Stor bevissthet rundt egen kropp og hest
 • Jobber med detaljer for å kunne bli enda bedre
 • Bruk av videoanalyse.

Nyttige nettsider

Norges Rytterforbund drifter flere nettsider som kan være nyttig for både nybegynnere, nysgjerrige, profesjonelle, aktive, ryttere, kusker, foreldre og mye mer.